ANBI

ABNI-status aangevraagd.

 

Ons team heeft de ANBI-status. Dat betekent dat we volgens de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. De voordelen van deze ANBI-status zijn dat het fiscaal aantrekkelijker is op het gebied van erven, giften en schenken. Volgens de voorwaarden om deze status te krijgen en behouden moeten we een aantal zaken op onze website vermelden.

Gegevens voor de ANBI-status:

Naam Stichting Runningteam De Brabantse Wal
Contactgegevens Wagnerstraat 11

4661 CR Halsteren

rtdebrabantsewal@gmail.com

www.runningteamdebrabantsewal.online

RSIN 820.109.253
Bestuur Roy Hazelaar (voorzitter)

Rob de Jonge (secretaris)

Ingrid Broekhuis (penningmeester)

Arjan Mens (algemeen bestuurslid)

Marloes Meerman (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid Alle bestuursleden en leden zetten zich vrijwillig en zonder daarvoor een vergoeding te krijgen in voor de stichting. Eventuele onkosten voor activiteiten kunnen worden gedeclareerd, maar we streven ernaar om deze kosten gesponsord te krijgen.

Vaak nemen onze leden deze kosten voor eigen rekening.

Activiteiten Onder het kopje Agenda staan de verslagen van activiteiten die we organiseren en in het verleden georganiseerd zijn. Houd ook onze Facebookpagina in de gaten voor de huidige activiteiten.
Doelstelling Jaarlijks deelname aan de Roparun, een loopevenement van ongeveer 530 km waarbij in teamverband een sportieve prestatie wordt geleverd. Deelname gedurende het hele jaar aan (sport) evenementen. Het ontwikkelen van activiteiten en benaderen van sponsoren, alles om daarmee sponsorgeld in te zamelen ten behoeve van Stichting Roparun alsmede ten behoeve van mensen met kanker met als motto “leven toevoegen aan de dagen waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
AVG Privayverklaring
Financiële verantwoording Hier zullen de overzichten van het jaarverslag per jaar komen te staan.
Beleidsplan Binnenkort zichtbaar